Tuis

CLICK HERE FOR THE INVITATION TO THE FARMERS DAY WITH GABE BROWN

Verwelkoming

Welkom by die webtuiste van Laerskool Stulting. Van ‘n nederige begin in 1939 het Laerskool Stulting gegroei tot ‘n volwaardige gemeenskapskool wat sy visie – DIE STREWE NA OPVOEDKUNDIGE UITNEMENDHEID uitleef. Dit is bereik deur ‘n versorgende omgewing te skep waar almal tot hul volle potensiaal kan ontwikkel en verbind is tot die uitoefening van uitnemendheid in alle aspekte van opvoeding.

By Laerskool Stulting ontwikkel ons die kern waardes van Respek, Liefde, Vreugde, Verdraagsaamheid, Integriteit, Deursettingsvermoë, Eerlikheid en Geduld by die leerders.

Ons professionele leerkragte glo daarin dat ons kinders ‘n balans in die lewe moet handhaaf. Daarom poog ons om soveel moontlik geleenthede aan ons leerders te bied. Dit is ook deel van ons missie-doelstellings dat ons leerders aan geestelike-, akademiese-, sport- en kultuuraktiwiteite moet deelneem.

Ons nooi ons ouers uit om betrokke te wees by die skool en in ‘n vennootskap saam met die personeel hande te vat om te verseker dat elke kind tot sy potensiaal kan ontwikkel.

Met ons leuse “Skyn jou Lig” besef ons ons verantwoordelikheid teenoor ons Skepper en gee ons ons Hemelse Vader die eer vir die unieke talente wat aan elkeen verbonde aan die skool – leerders, ouers, onderwysers en skoolhoofde – gegee is.

Ons nooi u uit om deel te word van ons skool – Laerskool Stulting.

C.J. Coetzer

SKOOLHOOF

 

Die visie van Laerskool Stulting

Ons strewe na opvoedkundige uitnemendheid.

Die missie van Laerskool Stulting

  • Om die opvoedingstaak vanuit ‘n Christelike perspektief uit te voer sonder om teen ander geloofsoortuigings te diskrimineer.
  • Om te streef na hoë akademiese standaarde.
  • Om ‘n verskeidenheid sport- en kultuuraktiwiteite aan ons leerders bekend te stel en prestasie daarin aan te moedig.
  • Om ‘n balans tussen geestelike-, akademiese-, kulturele- en sportaktiwiteite te skep om sodoende die geheelontwikkeling van ons leerders aan te moedig.
  • Om ‘n veilige en gedissiplineerde omgewing te skep sodat onderwys en leer bevoordeel kan word.
  • Om geleenthede te skep waarby ouers deel kan hê aan die opvoedingsproses by die skool.
  • Om deur effektiewe skoolbestuur die skool se bates tot voordeel van die skoolgemeenskap aan te wend.

Slagspreuk:

Laat skyn jou lig tot voordeel van ander.

Ons Etos

Dit is die skoolgemeenskap se wens dat die skool se etos op Christenskap gegrond moet wees. Daarom word daar elke oggend in die privaatheid van die klaskamer en onder leiding van die klasonderwyser met skriflesing en gebed vanuit die Bybel geopen. Saal-en ander offisiële byeenkomste word ook deur skriflesing en gebed vanuit die Bybel geopen. Onderwysers onderrig ook hul klasse vanuit hierdie perspektief.

Ons as skool is egter ook bewus van ander gelowe en diskrimineer geensins teen leerders of gesinne van ander gelowe nie. Hulle kan, indien verkies, die klas of saal tydens skriflesing verlaat sonder dat enige aksies, wat as diskriminerend van aard vertolk kan word, teen hulle geneem sou word nie.