Godsdienssaak

Godsdiens

Geagte Lede

Godsdienssaak

Hierdie nuusbrief word net in Afrikaans uitgereik om redes wat aanstons sal blyk.

Ons lede is sekerlik almal bewus van die hofaansoek wat deur ʼn organisasie genaamd Organisasie vir Godsdienste-onderrig en Demokrasie teen ses van ons lede aanhangig gemaak is om vele van hulle godsdienspraktyke, -gebruike en simbole ongrondwetlik te verklaar.  FEDSAS staan hierdie lede by met opponering van die saak nie net bloot omdat hulle ons lede is nie, maar omdat die regshulp ook teen alle skole in die land gevra word en dus al ons lede raak.  Daarbenewens is dit duidelik dat hierdie organisasie die reg op godsdienvryheid en die reg op godsdiensbeoefening soos gewaarborg in artikel 15 van die Grondwet misken en hulle bepaalde siening van sake op ons lede (en die ganse SA samelewing) wil probeer afdwing.

ʼn Baie groot klomp werk is reeds deur ons en ons regspan gedoen om ons opponerende eedsverklarings voor te berei sodat dit binnekort afgelewer kan word.  Dit was en is inderdaad ʼn baie omvangryke taak wat met groot erns aangepak is.

FEDSAS en ons ses lidskole is dankbaar vir die hulp wat AfriForum uit eie beweging en sonder om enige voorwaardes daaraan te koppel, aangebied het om ʼn groot deel van die skole se regskoste te dra.  AfriForum is ʼn burgerregte-organisasie wat primêr die oog het op beskerming en bevordering van Afrikaanse burgers se regte en belange en vandaar die feit dat hierdie nuusbrief net in Afrikaans is.

Saam met hierdie nuusbrief ontvang u inligting wat aan u skoolgemeenskappe versprei kan word.  Hierdie versoek is aan die adres van beheerliggame en is nie bedoel om met skoolhoofde of personeel van die skool se professionele beoefening van hul werk in te meng nie.  Sal u asseblief as beheerliggame hierdie inligting onder u ouers en die skoolgemeenskap versprei en die mobiliseringsaksie ondersteun omdat ons almal ʼn Suid-Afrika nastreef waarin die waardes van ons Grondwet (menswaardigheid, gelykheid en vryheid), erken, gerespekteer, bevorder en verwesenlik word.

Instansies en persone wat graag ʼn bydrae tot FEDSAS en die ses skole se regskoste wil maak, kan ook direk hulle bydraes op FEDSAS se regskosterekening inbetaal.  Die besonderhede verskyn hieronder:

Naam: FEDSAS Regsfonds

Bank: ABSA (Brandwag-tak)

Takkode: 632 005

Soort rekening: Deposito Plus

Rekeningnommer: 929 525 1003

 

 

Paul Colditz

CEO / Uitvoerende hoof

Kliek Hier om die Pamflet af te laai

Kontak asseblief die kantoor om die Program te kry.

Comments are closed.