Algemeen

Aansoek om Toelating

Indien die leerling kwalifiseer vir toelating tot Laerskool Stulting moet ‘n Aansoek tot Toelatingsvorm volledig, met stawende dokumentasie, ingevul word. Die inhandiging van ‘n Aansoek tot Toelatingsvorm verseker nie outomaties die aanvaarding van ‘n leerder by Laerskool Stulting nie aangesien alle aansoeke op ‘n waglys geplaas word.

Kliek hier vir die Aansoek vir toelatings Vorm

 

Kliek hier vir die Aansoek Brief

 

Indien ‘n leerling tot Laerskool Stulting toegelaat word en die skool bywoon, aanvaar die skool dat die verantwoordelike ouer / voog die skool sal ondersteun t.o.v.:

1) die missie en gedragskode

2) taalbeleid

3) die handhawing van dissipline

4) kultuur- / sport- en/of sosiale aktiwiteite

5) hul bydrae tot die skoolfonds

Daar word van ‘n Leerder wat tot Laerskool Stulting toegelaat word verwag om:

1) die missie en gedragskode van die skool te onderskryf

2) die taalbeleid van die skool te eerbiedig

3) ‘n positiewe bydrae tot die handhawing van dissipline te lewer

4) aan kultuur- / sport- en/of sosiale aktiwiteite deel te neem

Benodighede

Skryfbehoeftebenodigdhede vir Gr R – 3

Skryfbehoeftebenodigdhede vir Gr 4 – 7