Skoolfooie

Die skoolfooie word elke jaar deur die Beheerliggaam bepaal. Hierna word dit deur die ouers tydens die algemene begrotingsvergadering goedgekeur. Die betaal van skoolfooie is verpligtend. Skoolfooie kan oor 10 maande betaal word en dit moet teen die 7de van elke maand geskied.

SKOOLGELD 2020

Graad Jaarliks Per kwartaal Per maand X 10
Graad R R 13,200.00 R 3,300.00 R 1, 320.00
Graad 1-7 R 12,650.00 R 3,162.50 R 1, 265.00

BOEKEGELD 2020

R 500 per Kind

Bankbesonderhede:

Laerskool Stulting / Stulting Primary School
NEDBANK
1263020119
Tak / branch : 126-317
Ref:          *. . . .  (very important!)

STOP ORDERS:

By law schoolfees are a statutory obligation.

For your own peace of mind, we recommend that you visit your bank to set this up with the above banking details.

For more info, contact:

NEDBANK     042 200 3200
ABSA           042 200 5000
CAPITEC      042 291 0982
FNB             042 295 1066