Akademies

By Laerskool Stulting glo ons in die ontwikkeling van die totale kind en die daarstelling van ‘n gebalanseerde individu. Akademie vorm ‘n integrale deel van hierdie holistiese benadering van ons tot opvoeding.

Nasionale kurrikulum

By Laerskool Stulting word die amptelike kurrikulum van die Nasionale Onderwysdepartement, Die Kurrikulum Assesserings Verklaring (KAV’s) Graad R-12, gevolg.

Skoolure

Gr. O – 2:         07:30 tot 13:00

Gr. 3:               07:30 tot 13:30

Gr. 4 – 7:          07:30 tot 14:00

Kliek hier om ons personeel te ontmoet

Skoolvakke en Eksamens

Alle leerders van Gr. 4-7 skryf twee maal per jaar, in Junie en November, interne skool eksamens.  Eksamen word slegs in die volgende vakke soos volg geskryf:

Gr. 4-6 Jun Nov Gr. 7 Jun Nov
Huistaal Huistaal
Eerste Addisionele Taal Eerste Addisionele Taal
Wiskunde Wiskunde
Natuurwetenskap en Tegnologie Natuurwetenskap
    Tegnologie
Sosiale Wetenskappe:- Geskiedenis- Aardrykskunde     Sosiale Wetenskappe:- Geskiedenis- Aardrykskunde    
Lewensvaardighede:- Persoonlike en SosialeWelstand   X    Lewensoriëntering    
EBW
Skeppende Kunste:- Musiek- Visuele Kunste  XX  

 

EKSAMENROOSTER EN AFBAKENING: DERDE KWARTAAL 2019 : GR 4-1,2

 

EKSAMENROOSTER EN AFBAKENING: DERDE KWARTAAL 2019 : GR 5-1,2

 

EKSAMENROOSTER EN AFBAKENING: DERDE KWARTAAL 2019 : GR 6-1,2

 

EKSAMENROOSTER EN AFBAKENING: DERDE KWARTAAL 2019 : GR 7-1,2