Geskiedenis

Geskiedenis van die ontstaan van Laerskool Stulting

Die geskiedenis van onderwys op Humansdorp strek oor baie jare heen tot sover terug as 1851 toe mnr. Jan Gerritz Bantjes op 11 September 1851 aangestel is as die eerste skoolmeester (onderwyser) op Humansdorp. Die klasse is op die Welbedachtplaas gehou, die plaaseienaar was mnr. D.J. Louwrens. Lesse het ses ure per dag beslaan aan 12 kinders in Engels of Hollands.

history

Hierna het verskeie privaatskole hulle verskyning op die dorp gemaak. Daar was egter van departementele kant geen gekoördineerde beplanning om ‘n openbare skool hier te vestig nie. Teen 1868 was die kerkskool goed op dreef, maar moes dit herstig word om vir ‘n staatssubsidie oorweeg te word. Die Non-sektariese skool op Humansdorp word toe gestig.Die leerdergetalle styg, maar met die anneksasie van die ZAR deur Groot Brittanje in 1877 stuur al hoe meer Hollandsprekendes hul kinders na privaatskole. Teen 1886 het die leerdergetalle so drasties gedaal dat die skool vir ‘n tweede keer gesluit moes word.

Teen 1894 word Die Humansdorpse Non-Sektariese Openbare Skool ge-open. In 1898 word die skool hernoem na die Milnerinstituut (Sub. A tot St. 7). Na die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog (1899) verlaat Hollandsprekende leerders die skool. Ten tye van Uniewording (1910) het die leerdergetalle egter weer stelselmatig gegroei en word uitbreidings op die skoolperseel aangebring. Teen 1914 word die skool hernoem na Die Humansdorp Publieke Skool.

Teen 1938 kan Die Humansdorp Publieke Skool nie meer die toenemende getal leerders aan ruimte voorsien nie. Daar kon ook nie meer op die perseel aangebou word nie. Die stigting van ‘n nuwe laerskool op Humansdorp word op 18 Julie 1938 deur die Departement van Onderwys goedgekeur.

Die oorspronklike skoolgebou word deur die kontrakteur mnr. F.W. Smith teen ‘n koste van £4510 13s. 7d (R 9 011) in Voortrekkerstraat 14 opgerig. Die skool word op 23 Januarie 1939 ampteik ge-open met 6 onderwysers en 186 leerders (Gr. 7 word eers in 1953 hierby ingesluit).

Mnr. J.P. Rossouw word as die eerste skoolhoof aangestel. Die eerste personeel was: mejj. D.C. Minnaar, A.M. Masterson, G. Swart, K. Snyman, M. Smit, A.W. Zietsman en mev. C.L. van der Colff.

Ds. StultingDie eerste skoolkomitee vergadering word op 28 April 1939 gehou. Ds. C.H. Stulting (1870-1946) word as voorsitter verkies. Ds. Stulting het daardie jare diep spore getrap vir o.a. die behoud van Afrikaans as onderrig medium in skole. Die skoolkomitee lede was: Ds. J.D. Stulting, Dr. J.G. Steyn, mnr. B.A. Masterson en mnr. S.W. Matthee. Mnr. J.P. Rossouw – skoolhoof en sekretaris.

Die komitee besluit om die skool te vernoem na die voorsitter van die skoolkomitee, Ds. C.H. Stulting. Die skool sou bekend staan as Laerskool Stulting.

Aangrensende eiendomme word reeds in 1952 aangekoop om voorsiening te maak vir verskeie uitbreidings aan die skool weens die groeiende leerdergetalle. Sportgronde en tennis- en netbalbane word ook mettertyd tot die skoolfasiliteite  toegevoeg.Die verskeie skoolhoofde wat ons skool sedert sy ontstaan gedien het was: Mnr. J.P. Rossouw (1939-1959) hy is opgevolg deur mnr. J.J. Kritzinger (1959-1961), mnr. P.R. Barnard (1962-1968), mnr. G.S. Venter (1969-1986), mnr. C.P. Visser (1987-2003) en mnr. C.J. Coetzer (2004-dien tans).

 Mnr.-J.P.-Rossouw1

Mnr. J.P. Rossouw

(1 Januarie 1939 tot 31 Desember 1958)

 

 

Mnr.-J.J.-Kritzinger

Mnr. J.J. Kritzinger

(1 Januarie 1959 tot 31 Desember 1961)

 

 

 

Mnr-Barnard

Mnr Barnard

(April 1962 tot 31 Desember 1968 )

 

 

 

Mnr.-G.S.-Venter

Mnr. G.S. Venter

(1 Januarie 1969 tot Junie 1986)

 

 

 

Mnr.-C.P.-Visser

Mnr. C.P. Visser

(1 Januarie 1987 tot 31 Junie 2003)

 

 

 

Mnr.-C.J.-Coetzer

Mnr. C.J. Coetzer

(3 Mei 2004 tot huidiglik)