Skoolwapen

Skoolwapen: Beskrywing van die Laerskool Stulting Skoolwapen

Skool Wapen BWSkool Wapen

Heraldiese Beskrywing:

“In goud, ‘n swart paal belaai met ‘n fakkel van goud, rooi gevlam, regs en links vergesel van twee punte van swart wat van die skildrande uitgaan, en ‘n gewelfde skildhoof van rooi belaai met drie sespuntige sterre van goud.” – Dr. D. Pama (Buro van Heraldiek)

Wapenspreuk / Leuse:

 Lucem Profer – in Latyns wat beteken: Dra die Lig! 

Betekenis / simboliek van die wapen:

Swart paal …

Die paal verteenwoordig ons lewenspad, die ideale en drome wat mense koester. Ook die pad wat God reeds vir jou uitgekies het. Die paal dui dus ‘n doelgerigte lewe aan. Ons bly op koers ten spyte van die lewe se aanslae.

Fakkel …

Die fakkel verteenwoordig die mens se siel / lewe. Die brandende boodskap van Christenskap wat uitgestraal moet word. Ons moet ‘n lig wees (kennis) in die wêreld waarin ons beweeg.

Twee punte van swart …

Die twee punte verteenwoordig die onvoorspelbaarheid van die lewe. Ons lewenspad is nie nie altyd ongekompliseerd en maklik nie. Die punte verteenwoordig dus die aanslae op ons lewenspad.

Rooi skildhoof met 3 sterre …

Rooi verteenwoordig die bloed van Jesus wat vir elkeen gevloei het. Die sterre verteenwoordig die 3-enigheid van God. Die skildhoof is dit waarvoor elkeen uiteindelik behoort te strewe in hul lewe – die ewige lewe.