Leerlingaangeleenthede

Leierskapsgeleenthede: Verskeie geleenthede bestaan vir leerders om hul leierskaps-vaardighede te ontwikkel. Klasleiers word weekliks aangestel om elke leerder die geleentheid te bied om te lei. Verder verskaf biblioteekprefekte, sportkapteine en prefekte ook geleenthede aan ons leerders om hul leierskapeienskappe te ontwikkel.

Prefekte: Die skool verkies jaarliks prefekte vanuit die Gr. 6 klasse. Hierdie groep verrig verskillende take by die skool. Hulle ontvang ook gereeld leiding vanaf die kontak-onderwysers.

Skooluitstappies: Die skool onderneem van tyd-tot-tyd uitstappies as ‘n klas-, graad-, sport- en / of kultuurgroep. Tydens die uitstappies verteenwoordig die leerders die skool en moet hulle derhalwe voorbeeldige gedrag openbaar.

Buitelugopvoeding: Die skool onderneem gereeld buitelugopvoedingskampe vir die leerders.

Nasorggeriewe: Nasorggeriewe is beskikbaar aan leerders wat nie direk na skool huis toe kan gaan nie. Hierdie geriewe is op die skoolperseel en word as privaatbesighede deur personeel bedryf. Daar is kostes verbonde aan hierdie diens.