Human Right’s Day

Onderwys is ‘n mensereg met die potensiaal of lewens te verander. Die hoekstene hiervan is vryheid, demokrasie en die volhoubare ontwikkeling van die individu.

Comments are closed.