Ons Etos

Dit is die skoolgemeenskap se wens dat die skool se etos op Christenskap gegrond moet wees. Daarom word daar elke oggend in die privaatheid van die klaskamer en onder leiding van die klasonderwyser met skriflesing en gebed vanuit die Bybel geopen. Saal-en ander offisiƫle byeenkomste word ook deur skriflesing en gebed vanuit die Bybel geopen. Onderwysers onderrig ook hul klasse vanuit hierdie perspektief.

Ons as skool is egter ook bewus van ander gelowe en diskrimineer geensins teen leerders of gesinne van ander gelowe nie. Hulle kan, indien verkies, die klas of saal tydens skriflesing verlaat sonder dat enige aksies, wat as diskriminerend van aard vertolk kan word, teen hulle geneem sou word nie.