Oueraangeleenthede

Ouer – onderwyser onderhoude: Daar word elke kwartaal ‘n geleentheid gebied aan ouers om hul kind/ers se akademiese vordering met die onderwyser te bespreek. Ouers word ook aangemoedig om gereeld met onderwysers te skakel. Ouers word egter nie sonder toestemming, tydens skoolure, binne die skoolgebou toegelaat nie.

Ouerbetrokkenheid: Alle ouers word uitgenooi om by die skool se bedrywighede betrokke te raak. Stulting kan nie sonder sy ouers se hulp bestaan nie.

Sportafrigting: Ouers, veral pa’s, word uitgenooi om hulself bereid te stel om met sportafrigting te help.

grade R moms painting up a storm