Beheerliggaam

Die Beheerliggaam

Volgens Afdeling 16 van die Suid-Afrikaanse Skolewet (SASW), 84 van 1996, is die beheer van elke openbare skool gesetel in die beheerliggaam. Die beheerliggaam staan voorts in ‘n vertrouensverhouding teenoor die skool. Die professionele bestuur van ‘n openbare skool moet deur die skoolhoof onderneem word.

Die SASW skryf ook voor dat Laerskool Stulting 9-lede tot die beheerliggaam moet verkies. Buiten die skoolhoof (Ex Officio-lid) moet 5-ouers en 3-personeellede verkies word. Verkiesing van lede vind elke 3-jaar plaas.

Ampsdraers verkies tot die beheerliggaam: 2018 – 2021

Hoof                            – mnr. Cornelius Coetzer

Voorsitter                   – Bull Janse Van Rensburg

Ondervoorsitter        – Anton du Preez

Sekretaris                  – Maryna Porter

 

Komitees voorsitters is as volg aangewys deur lede:

Finansiële komitee – mnr. Anton du Preez

Borge en Ondersteuning komitee – mnr. Oloff Cilliers

Instandhoudingskomitee – mnr. Hyno Millard

Beleid- en bemarkingskomitee – mnr. Morné Bekker

Lede: John Fourie, Rienie Bekker