Hoofleiers

Hoofleiers en Prefekte

Om hulle voor te berei vir die taak wat voorlê, woon die verkose prefekte ‘n leierskamp by. Hier word die pligte en verantwoordelikhede, ens. van ‘n prefek aan hulle verduidelik. Die prefekte neem ook aan verskeie spanbou aktiwiteite deel. Dit gaan hulle geleentheid bied om planne te beraam, as groep saam te werk en mekaar op ander terreine as net in die klas te leer ken.

Gedurende die jaar hou die prefekte vergaderings om hul pligte en dissiplinêre kwessies van die leerders te bespreek. Ander aktiwiteite word ook hier bespreek.

Ons glo en vertrou dat elke leerder wat die geleentheid het om as prefek te dien, hierdeur verryk word en dat dit ‘n bydrae sal lewer op hul pad na volwassenheid.

Ons 2019 Prefekte